Wordt verzekerd tegen onvoorziene omstandigheden

BA uitbating